Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

 • prowadzi wynajem pojemników i sprzedaż worków foliowych na odpady stałe
 • przyjmuje odpady komunalne na wysypisku
 • wywozi odpady stałe od instytucji i zakładów pracy na podstawie umowy indywidualnej
 • wywozi odpady od osób fizycznych
 • wywozi odpady płynne (ścieki) z szamb - według umowy indywidualnej
 • świadczy usługi transportowe
 • sprząta chodniki i zieleńce
 • zamiata mechanicznie drogi, ulice i place
 • pielęgnuje trawniki, zieleńce, wykonuje nasadzenia
 • świadczy całościowe usługi pogrzebowe i cmentarne
 • wykonuje roboty remontowe: budowlane, ślusarskie, drogowe, ogrodzenia i chodniki
 • prowadzi całodobowy parking strzeżony
 • prowadzi stację paliw - Dolne Miasto

 • 78-600 Wałcz
  ul. Budowlanych 9

  tel. (0-67) 258-24-74
  e-mail: info@zgk.sinet.pl


  copyright © 2001-2008 ZGK Wałcz

  SICOMP